Informatie voor leerlingen en ouders

 
BEROEPENFEEST VAN ON STAGE 
Bij On Stage ga je een mensen ontmoeten die allemaal een mooi vak of beroep hebben. Je kunt met hen praten over hun beroep, hoe ziet hun werkdag eruit en wat moet je ervoor doen en laten. Je wisselt visitekaartjes uit zodat je contact kunt houden. Zo krijg je een 'netwerk' van mensen die je op een ander moment kunnen helpen met je keuze, en misschien zelfs met een stageplaats of werk. Bij het Beroepenfeest maak je afspraken (matches) voor de Doe Dag 2 weken later. Deze afspraken noteer je in je On Stage Paspoort en je laat je ouders en mentor weten bij welke bedrijven je op werkbezoek gaat. Als begeleiding gaan er zoveel mogelijk docenten mee; maar je mag ook je ouders meenemen als dat nodig is voor vervoer bijvoorbeeld.
 
DOE DAG
Op deze dag leg je werkbezoeken af bij de bedrijven waar je een 'match' mee hebt gemaakt en hebt afgesproken. Je kunt dan mee lopen, mee kijken en mee doen.  
 
ON STAGE OP SCHOOL
Je docenten en je ouders/verzorgers helpen je om je goed voor te bereiden op On Stage en je krijgt van je mentor het On Stage Paspoort en/of de leerling-uitnodiging waarin nog meer staat over On Stage. Je kunt ons altijd vragen stellen via de projectleider. De contactgegevens staan op de website van jouw gemeente. 
 
LEERLING TRAINING
Alle On Stage leerlingen krijgen op school een training zodat je goed voorbereid op On Stage komt. Deze training heet: Junior Netwerk Training. Je mentor weet wanneer deze training in jouw klas gegeven wordt. Hier leer je wat een netwerk is en alles over netwerkgedrag en het onderhouden van dit nieuwe netwerk. Ook oefen je hoe jezelf voor te stellen, hoe een gesprek te voeren en welke vragen je kunt stellen 
 
WIE GA JE ONTMOETEN BIJ ON STAGE?
We doen ons best om zoveel mogelijk verschillende beroepen uit alle sectoren te vinden, van automonteur tot advocaat! Op de website van jouw gemeente staan alle bedrijven en beroepen die zich hebben aangemeld. Je kunt op twee manieren zoeken: op de pagina Deelnemers zie je vier sectoren met daaronder de namen van de bedrijven. Als je op het bedrijf klikt, kom je bij meer informatie over het bedrijf en de beroepen. De tweede manier is via pagina Beroepen. Hier kun je zoeken op de naam van van een beroep. Als je dan op het beroep klikt kom je bij meer informatie over het bedrijf en de beroepen. Je mag altijd zelf mensen uitnodigen met een leuk beroep. Denk aan je ouders, familie, buren, sporttrainer of ouders van vrienden/vriendinnen. En als je een bijzondere wens hebt voor een beroep, mail dan de projectleider. De contactgegevens staan op de website van jouw gemeente.  
 
MATCHMAKERS
De matchmakers bij On Stage zijn er om je te helpen de juiste beroepsbeoefenaar te vinden met wie jij een match wilt maken. De Matchmakers zijn herkenbaar aan de gele hesjes met opschrift On Stage Matchmaker. Ook ouders zijn vaak aanwezig als matchmaker.
 
CREW
De organisatie is bij On Stage te herkennen aan de paarse CREW hesjes. Aan hen kun je de weg vragen naar toilet of EHBO, of melden als er iets aan de hand is.
 
JONGERENADVISEURS
Jeugdadviseurs bij On Stage zijn vertegenwoordigers van organisaties die jongeren begeleiden, helpen of adviseren. Denk aan jongerenwerkers, ambtenaren Jeugd-en Jongeren beleid, het CWI, Bureau Jeugdzorg, Jongerenloket, JIP, Jeugdteam Politie etc. Jeugdadviseurs blijven bij het Beroepenfeest waar zij algemene vragen beantwoorden over hun organisatie en folders uitdelen. Als je er toch bent, wil je misschien wat aan hen vragen of een foldertje meenemen. Je mag hen altijd later bellen of mailen met je vragen. De Jeugdadviseurs zijn herkenbaar aan de blauwe hesjes met opschrift On Stage Jeugdadviseur.
 
GASTLESSEN
On Stage organiseert soms ook een gastlessenweek. In deze week kunnen je docenten allerlei beroepsbeoefenaren uitnodigen voor een gastles. Heb je speciale wensen? Vraag je docenten ernaar.
 
OUDERS  
Jongeren helpen met die moeilijke keuze voor vak en beroep doen we bij On Stage samen met ouders, docenten en het (lokale) bedrijfsleven. Uiteraard spelen ook ouders hierbij een grote rol. Zij kunnen thuis met hun kinderen praten over beroepskeuze, samen de website bekijken, oefenen met jezelf voorstellen en vragen stellen en meedoen als beroepsbeoefenaar. Daarnaast zijn ouders en docenten van harte welkom om mee te gaan met de werkbezoeken op de Doe Dag. Ouders worden via ouderavonden en nieuwsbrieven ge├»nformeerd over On Stage en wij nodigen hen nadrukkelijk uit als beroepsbeoefenaar voor het Beroepenfeest. Ook in het organiserend Stage Team is plaats voor een ouder, dat kan bijvoorbeeld een vertegenwoordiger van de OR of MR zijn. Belangstelling? Neem dan contact op met de projectleider, de contactgegevens staan op pagina Contact. Bel of mail gerust met vragen. Enkele weken voor het Beroepenfeest van On Stage, organiseren wij een informatieavond voor de beroepsbeoefenaren. Hierbij zijn ook ouders van harte welkom. Vraag uw kind naar het On Stage Paspoort; dit is een mooie start voor een gesprek over toekomstdromen. En we vragen ter afsluiting van On Stage, u, uw kind en de mentor om een mooie handtekening in het On Stage Paspoort. Lees hier over ontstaan en achtergronden van het Beroepenfeest van On Stage. 
 
DEELNAME VOORWAARDEN VOOR SCHOLEN
-  Er doen minimaal twee leerjaren mee waarbij ook een theoretische leerweg. 
-  LWOO, Praktijkschool en ISK leerlingen vragen in een aantal gevallen extra begeleiding van de school en een andere inspanning van bedrijven. Om reden van zorgvuldigheid is deelname van deze groep alleen mogelijk na expliciet overleg.   
-  Afwijken van de vaste onderdelen van het concept On Stage is alleen toegestaan met instemming van de (landelijk) projectleider. 
-  Onderwijs en bedrijfsleven mogen van elkaar verwachten dat er voorbereidende inspanningen worden geleverd om On Stage tot een succes te maken. Vanwege het afbreukrisico voor onze On Stage leerlingen kan bij onvoldoende voorbereiding op school uitsluiting van deelname helaas een consequentie zijn. 
 
 

© On Stage 2017 | algemene voorwaarden

Alles mag je worden. Behalve ongelukkig.