Informatie voor docenten

Lees hier over ontstaan en achtergronden van het Beroepenfeest van On Stage.  

DE ROL VAN DOCENTEN 
Mentoren en docenten zijn belangrijke rolmodellen voor leerlingen. Wij hopen dat leerlingen goed voorbereid en gecoacht worden op school. De leerlingen krijgen bij On Stage de kans om zich goed te presenteren als ze daar tevoren bij gecoacht worden door hun docenten en mentoren. De opbrengst is veel groter bij een goede voorbereiding, en het afbreukrisico is groot als leerlingen onvoorbereid naar On Stage komen. Uiteraard spelen ook ouders hierbij een grote rol. Zij kunnen thuis met hun kinderen praten over beroepskeuze, samen de website bekijken, oefenen met jezelf voorstellen en vragen stellen en meedoen als beroepsbeoefenaar. Daarnaast zijn ouders en docenten van harte welkom om mee te gaan met de werkbezoeken op de Doe Dag. Onderaan deze pagina staan tips en suggesties voor in de klas. lEEn met het On Stage Paspoort voor leerlingen als leidraad kunt u als mentor praktisch en concreet aan de slag met Lees hier hoe scholen het Beroepenfeest combineren met LOB rondom het Beroepenfeest van On Stage. 
 
CONTACT, VRAGEN EN INFORMATIE
Over hoe, wat en wanneer worden de scholen geïnformeerd door de  projectleider en de On Stage contactpersoon van uw school (meestal de decaan). De contactgegevens van de On Stage projectleider staan op pagina Contact van de lokale website. 
 
WEBSITE
Voor leerlingen en docenten is een belangrijk onderdeel de pagina's waarop te zien is welke bedrijven en beroepen er komen. We doen ons best om zoveel mogelijk verschillende beroepen uit alle sectoren te vinden, van automonteur tot advocaat. Op de website van de eigen gemeente staan alle bedrijven en beroepen die zich hebben aangemeld. Kijk met je leerlingen regelmatig wie er komen en wie nog missen. Je kunt op twee manieren zoeken: op de pagina Deelnemers zie je vier sectoren met daaronder de namen van de bedrijven. Als je op het bedrijf klikt, kom je bij meer informatie over het bedrijf en de beroepen. De tweede manier is via pagina Beroepen. Hier kun je zoeken op de naam van van een beroep. Als je dan op het beroep klikt kom je bij meer informatie over het bedrijf en de beroepen. Leerlingen mogen altijd zelf mensen uitnodigen met een leuk beroep. Denk aan ouders, familie, buren, sporttrainer of ouders van vrienden/vriendinnen.   
 
ACTIVITEITEN 
On Stage is een concept met diverse onderdelen voor alle deelnemers gedurende het schooljaar en sluit af met het evenement On Stage. In overleg met de scholen is de On Stage jaarplanning vastgesteld en aangeleverd aan de scholen. Alle activiteiten zijn opgenomen in de schoolkalender en bekend bij de On Stage contactpersonen van alle scholen. Er zijn o.a. trainingen voor leerlingen en docenten, een briefing voor de ondernemers. De jaarplanning staat, voor zover al bekend, op pagina Agenda van de lokale websites.
 
TRAINING EN WORKSHOPS LEERLINGEN EN DOCENTEN
Bij On Stage hoort een (externe) leerlingtraining Junior Networking. De (netwerk)trainingen en energizers voor leerlingen, beroepsbeoefenaren en docenten worden uitgevoerd door de trainers van  Abor. De leerlingtraining is gebaseerd op het On Stage Paspoort waar leerlingen en mentoren mee werken. De coordinatie van deze trainingen wordt gedaan door  Sou10: mail voor vragen en informatie over de trainingen naar eleonore@sou10.nl. Volg onze trainers op twitter via @OnStageJrNetw. @OnStageJrNetw.
 
GASTLESSEN OP SCHOOL
Op verzoek organiseert On Stage ook gastlessen die worden gegeven door lokale professionals uit het bedrijfsleven.  
 
TIPS  
*  Laat op een ouderavond de Top 3 samenstellen door leerlingen met hun ouders  *   laat leerlingen na On Stage per mail hun afspraken voor de Doe Dag bevestigen  *  Bekijk regelmatig met leerlingen de website om te zien wie er komen   *  Laat leerlingen zelf bedrijven werven en hun ouders vragen deel te nemen als beroepsbeoefenaar (wedstrijdje van maken?!)  *  Stuur samen met de leerlingen na de Doe Dag een bedankje aan de bedrijven  *  Laat leerlingen een mooi verslag maken van de Doe Dag voor hun port folio en plaats het mooiste verslag in de schoolkrant  *  Vraag leerlingen om te helpen bij de informatieavond voor bedrijven bij  bijv. de catering  of als parkeerwacht en gastheer/vrouw  * Breng uw rol als Inspirator en de bevlogenheid waarmee u zelf ooit een beroepskeuze maakte voor het voetlicht, binnen en buiten de klas  *  Zorg dat uw leerlingen de mooiste visitekaartjes hebben bij het het Beroepenfeest  *  De leerlingflyer niet alleen uitdelen, maar er ook bij stilstaan in de klas  *  Help uw leerlingen met het samenstellen van een Droom-Top 3: van automonteur tot advocaat. Want Dromen mag!  *  Werf deelnemers in uw eigen omgeving: flyers meenemen bij elk verjaarsfeestje in de familie en bij elke boodschap of tandartsbezoek * Spreek in de klas de taal van Dromen, van Passie en Bevlogenheid en help leerlingen verliefd te worden op een vak  *  Maak zelf ook matches voor docentstages  met het bedrijfsleven bij het Beroepenfeest * Trek die bevriende journalist aan zijn jasje  *  Ga met leerlingen mee op werkbezoek op de Doe Dag   * Meldt u aan als beroepsbeoefenaar: u heeft zelf ook een mooi vak om over te vertellen!  
 
DEELNAME VOORWAARDEN VOOR SCHOLEN
-  Er doen minimaal twee leerjaren mee waarbij ook een theoretische leerweg. 
-  LWOO, Praktijkschool en ISK leerlingen vragen in een aantal gevallen extra begeleiding van de school en een andere inspanning van bedrijven. Om reden van zorgvuldigheid is deelname van deze groep alleen mogelijk na expliciet overleg.   
-  Afwijken van de vaste onderdelen van het concept On Stage is alleen toegestaan met instemming van de (landelijk) projectleider. 
-  Onderwijs en bedrijfsleven mogen van elkaar verwachten dat er voorbereidende inspanningen worden geleverd om On Stage tot een succes te maken. Vanwege het afbreukrisico voor onze On Stage leerlingen kan bij onvoldoende voorbereiding op school uitsluiting van deelname helaas een consequentie zijn.
  

Het concept van Onderwijs/VMBO On Stage®, alsmede visueel ontwerp en teksten© van website, drukwerk en promotie zijn ontwikkeld door, en eigendom van Projecthuys. Zonder toestemming is het niet toegestaan het geheel of onderdelen ervan te kopiëren, aan anderen beschikbaar te stellen, te wijzigen, noch door anderen voor andere doeleinden gebruikt of elders toegepast worden onder een andere naam. Dit geldt ook bij eerdere deelname of verkregen gebruiksrecht. "Onderwijs On Stage" is gedeponeerd en beschermd met copyright.

 

© On Stage 2017 | algemene voorwaarden

Alles mag je worden. Behalve ongelukkig.