Corona update en agenda

CORONA UPDATE
 

Bericht januari 2021

Onlangs is besloten niet langer te hopen op een fysiek Beroepenfeest, maar in plaats daarvan dit jaar gebruik te maken van het alternatief Digimatch.

Hoewel er niets gaat boven de persoonlijke ontmoetingen op het échte Beroepenfeest, kunnen de leerlingen met Digimatch toch persoonlijk contact leggen binnen ons lokale On Stage beroepsnetwerk. De werkbezoeken van leerlingen aan de bedrijven in het kader van de Doe Week van 19 april t/m 23 april, vinden hopelijk wel zoveel mogelijk fysiek plaats volgens de bestaande formule.  

De datum van het Beroepenfeest (9 maart 2021) en de Doe Dag (25 maart) komt te vervallen.

Bericht september 2020

Voor schooljaar 20-21 staan het Beroepenfeest en de Doe Dag weer gepland! Of dit volgens ons gebruikelijke concept kan, of in aangepaste vorm plaatsvindt, is afhankelijk van de dan geldende RIVM maatregelen en de Veiligheidsregio.

We hebben een coronaproof versie en noodscenario’s achter de hand, mocht dat noodzakelijk zijn. Het wordt in elk geval een #vmbodoetertoe-dag waar jongeren van het vmbo hun toekomstdromen kunnen delen. Want ook zij hebben in deze tijd veel in moeten leveren, waaronder praktijkervaringen en contacten met het bedrijfsleven. Vmbo-ers zijn uw en onze toekomstige collega’s & werknemers, en ze hebben uw hulp bij hun (levens)loopbaan) juist nu hard nodig. Want wel of geen corona, hun keuzeproces gaat gewoon door. 

Indien u zich heeft aangemeld via de website (pagina Aanmelden), houden we u per mail van de voortgang op de hoogte. 

Heeft u vragen, neem dan gerust contact op met de projectleider.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AGENDA

Periode vanaf Kick Off docenten/mentoren tot Beroepenfeest
Werving beroepsbeoefenaren door projectleider
Mentoren en leerlingen werken ter voorbereiding in het On Stage leerling Paspoort

 
Kick Off docenten/mentoren
Donderdag 29 oktober 2020 | 15.00 - 17.00 uur
 
Informatiebijeenkomst beroepsbeoefenaren en matchmakers
Donderdag 4 maart 2021 | 16.00 – 17.00 uur
 
1e Digimatch ronde
Maandag 15 maart t/m vrijdag19 maart 2021
08.00 - 17.00 | online op de deelnemende scholen
 
Leerlingtraining Junior Networking op scholen
Week 14 (5 t/m 9 april 2021)
 
Leerlingvisitekaartjes gereed
3 weken voor Doe Week
 
2e Digimatch ronde
Maandag 5 april t/m 9 april 2021
08.00 - 17:00 | online op de deelnemende scholen
 
Werkbezoeken Doe Week
Maandag 19 april t/m vrijdag 23 april 2021
12:30 - 17:00 | Bij u op locatie
 
Leren van en na On Stage
Mentoren en leerlingen werken aan reflectie met het On Stage leerling Paspoort en geven vervolg aan onderhouden van het nieuwe netwerk
 
Enquête en follow up
mei 2021
 
Evaluatie en rapportage
juni 2021
VMBO ON STAGE WORDT MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR: