Partners

PARTNERS  
 

VMBO On Stage werft landelijke co-financiering ter ondersteuning van de lokale projecten. De lokale co-financiering wordt gezamenlijk opgebracht door partijen als  het bedrijfsleven, scholen, gemeente, samenwerkingsverbanden, sectoren, branches, fondsen en sponsoring in natura. Dit commitment is tevens de binding van het bedrijfsleven en de samenleving met 'hun' jongeren. Want: in de toekomst zullen vele (V)MBO leerlingen van nu juist bij deze (lokale) bedrijven gaan werken. 

Klik hier voor contact over een landelijk partnerschap 
Klik hier voor contact met de juiste regio over lokaal partnerschap        

Met veel dank aan onze landelijke co-financiers en partners:  


LANDELIJKE HOOFDBEGUNSTIGERS

Met ons, gelooft FONDS 21 in de kracht van de persoonlijke ontmoeting en in de positieve energie van Samen Doen. Inclusie, kansgelijkheid, preventie van vsv kunnen allemaal samen komen in het instrument van beroepskeuze en in het opdoen van ondernemersvaardigheden. Via een nieuw, persoonlijk en lokaal beroepsnetwerk, en samen met de echte ondernemer en beroepsbeoefenaar 'van om de hoek' een toekomstdroom vorm geven. Want vakfocus leidt tot toekomstperspectief. Denken over je toekomst mag weer een feest zijn! Fonds 21 is hoofdbegunstiger van de Beroepenfeesten van On Stage.
 
VSBfonds ondersteunt initiatieven van en voor iedereen die actief wil meedoen aan de samenleving. In de vorm van donaties, praktische kennis en netwerken. Het fonds wil bijdragen aan de zelfredzaamheid en samenredzaamheid in ons land. Door sociale en culturele projecten te steunen en door studiebeurzen te verstrekken. Zodat iedereen zijn of haar plek krijgt in onze diverse samenleving en kan groeien, leren en leven met én dankzij elkaar. Vandaar het motto: ‘Iedereen doet mee’.


LANDELIJKE BEGUNSTIGERS

Instituut Gak wil een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de sociale zekerheid in Nederland door financiële ondersteuning van onderzoek, projecten en leerstoelen.  

De Janivo Stichting steunt sociale projecten in Nederland voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen in de leeftijd van 0-30 jaar. De Janivo Stichting kiest daarbij voor projecten die zich richten op: bescherming en zorg, educatie, sociale participatie en economische participatie. De Janivo Stichting steunt VMBO On Stage vanwege de bevlogen en effectieve inzet voor betere arbeidsmarktperspectieven van VMBO-leerlingen.


LANDELIJKE PARTNERS

Ons Kernteam/MT bestaat uit Eleonore de Vette (Sou10) | Agnes van den Berg (Magnifiq), Jori Noordhoek (Your Events), Jeanine IJtsma (Ypsilon), Hanneke Salm (de Geregelde Zaak). Zij leveren veel belangeloze inzet.

OOMT/Innovam is al jaren trouw partner van Beroepenfeest VMBO On Stage. Sinds drie jaar sponsoren zij in het kader van LOB ook het On Stage Paspoort voor alle On Stage leerlingen. OOMT/Innovam: "Wij zijn enthousiast over On Stage omdat het VMBO leerlingen in staat stelt om goed te onderzoeken of een beroep bij hen past. Ze doen dit door niet alleen te praten met mensen uit de branche, maar zelf in het bedrijf te ontdekken of het werk hen aanspreekt. De gedegen voorbereiding en follow up op school is ook een belangrijk element uit het concept en draagt zeker bij aan een goede loopbaanoriëntatie. Last but zeker not least bouwen VMBO leerlingen op deze manier in de 4 jaar dat ze op school zitten al aan een netwerk van bedrijven in hun regio, dat is belangrijk voor een startende vakman/vakvrouw. Dagelijks zijn ongeveer 100.000 mensen bezig om vervoermiddelen te verkopen en te onderhouden. Omdat er daarnaast continu nieuwe (technische) ontwikkelingen zijn, zal er altijd behoefte blijven aan goed opgeleide medewerkers. Kies voor de mobiliteitsbranche: een uitdagende en veelzijdige branche waar voor echt gemotiveerde jongeren altijd plek is! Laat je inspireren op www.passionforpower.nl."

"Met On Stage brengen we de sector naar het vmbo. Wij vinden het belangrijk dat jongeren een bewuste keuze maken voor een vervolgopleiding en beroep. Dat komt kwalitatieve instroom, in welke sector dan ook, ten goede. Deze keuze wordt al op jonge leeftijd gemaakt. Vmbo On Stage is een landelijk uitgerold concept gericht op vmbo-leerlingen dat hen helpt bij een beroepskeuze en het leggen van duurzame contacten voor de nabije toekomst. Wat ons betreft een perfect podium om de sector transport en logistiek een podium te geven. Vandaar dat wij in schooljaar 2017/2018  VMBO On Stage ondersteunen." Lees meer over deze samenwerking op de website van STL.


LANDELIJKE SAMENWERKING

Amber Teterissa (Abor) en haar collega's verzorgen onze (netwerk)trainingen en energizers voor de jongeren, docenten, ouders en beroepsbeoefenaren. Twitter @OnStageJrNetw.

Een goede studie- en beroepskeuze is belangrijk. Vooral op het vmbo. Qompas zet zich daar al jaren voor in. Daarom juicht Qompas de samenwerking met On Stage Beroepenfeest van harte toe. Het Beroepenfeest biedt vmbo-leerlingen mogelijkheden om in contact te komen met regionale ondernemers. Dit sluit naadloos aan bij de activiteiten van Qompas, dat de juiste leerling begeleidt naar de juiste plaats op de arbeidsmarkt. Qompas doet dit met Qompas vmbo/mavo, de digitale methode voor loopbaanoriëntatie en –begeleiding (lob), die nu door ruim 300 vmbo-scholen wordt gebruikt. Alle opdrachten uit het On Stage Paspoort zijn in het systeem van Qompas opgenomen, ook biedt de Qompas-methode ruimte aan decanen/mentoren om zelf extra opdrachten toe te voegen. Ter gelegenheid van het 10-jarig jubileum van VMBO On Stage in 2017 sponsorde Qompas bovendien een jubileumkadootje voor 17.000 On Stage leerlingen! En bij ieder Beroepenfeest zijn enthousiaste medewerkers van Qompas aanwezig als matchmaker om leerlingen te helpen met het leggen van de juiste contacten. Hiermee laat Qompas wat ons betreft echte betrokkenheid zien!
 
We konden onze reeds bestaande (leerling)activiteiten en onderdelen van het concept VMBO On Stage, koppelen aan de vijf loopbaancompetenties* van Prof. Dr. Kuijpers. Dit is in de vorm van praktische en concrete (LOB) opdrachten opgenomen in het in het On Stage Paspoort voor leerlingen. Deze werkwijze wordt ondersteund door de Loopbaangroep. 
 

Business Print levert veel van ons (landelijke) drukwerk met een mooie sponsorkorting.


Hogiaf spant zich in voor een ‘kleurrijker’ Beroepenfeest.

 
Het concept van Onderwijs/VMBO On Stage®, alsmede visueel ontwerp en teksten© van website, drukwerk en promotie zijn ontwikkeld door, en eigendom van Projecthuys. Zonder toestemming is het niet toegestaan het geheel of onderdelen ervan te kopiëren, aan anderen beschikbaar te stellen, te wijzigen, noch door anderen voor andere doeleinden gebruikt of elders toegepast worden onder een andere naam. Dit geldt ook bij eerdere deelname of verkregen gebruiksrecht. "Onderwijs On Stage" is gedeponeerd en beschermd met copyright.

 

© On Stage 2017 | algemene voorwaarden

Alles mag je worden. Behalve ongelukkig.